Reglene

Reglene for å delta i F 18-klassen er stort sett enkle, men også strenge. Det er IF18CA som måler skrog, skrogtilheng, rigger og seil. Alt må holde seg innenfor IF18CA sine krav til mål. Deretter stilles det krav til at katamaran-byggerne holder seg innenfor boksregelen og at de holder prisene konkurransedyktige men likevel har en frihet til å utvikle et bedre og bedre design. Det er viktig at målene på båten og vekten tilsvarer de kravene som stilles for F 18-klassen. Det stilles også store krav til seilet samt tverrligger og spinnaker. Ingen seil kan skiftes ut under en regatta unntatt når et seil er mistet eller ødelagt. Da må regattakomitéen godkjenne all utskifting eller reparasjon av seilet. Seilet skal heller på ingen måte endres utenom det som er tillatt fra reglene til klassen. Det stilles også strenge krav til skroget. Skroget skal være bygget av polyester eller vinylester, glassfiber, polyester gelebelegg, kombinasjonen av tre-epoxy eller plastikk med en kjerne av PVC, balsa eller felt. Skroget skal ikke være endret annet enn lokalt for å tilpasse utstyr på båten. Alt av materiale som ikke er nevnt blant reglene er ikke tillatt å ha med i regattaen.

LYS-tall

Det nevnes ikke noe om lys-tall for klassen. Lys-tall er en forkortelse på Leading Yard Stick og angir hvor fort båten går. LYS-tallet bruker å være forskjellig fra seilbåt til seilbåt. Men dette er for de forskjellige seilbåtene og F 18 katamaranen har gjerne et lys på 1,67.

Vekt på mannskap

I og med at det er bare to personer som seiler en katamaran i F 18 –klassen, så stiller dette store krav til vekt på mannskapet. Her er kravet at den minimale kombinerte vekten er på 115 kg. Deretter deles mannskapene inn i fem kategorier og gruppene blir da som følger: 1) fra 115 kg til 130 kg, 2) fra 130 kg til 135 kg, 3) fra 135 kg til 150 kg og over 150 kg. For å utligne for liten vekt så plasseres det mer vekt på båten på en trygg og sikker måte på fremre tverrligger. Denne tilleggsvekten skal kunne tas løs under inspeksjonen av katamaranen.

Sikkerhet om bord

Reglene tar også for seg sikkerheten om bord og hvert av mannskapet skal utstyres med en flytevest eller lignende som fyller kravene til standardene EN393, ISO 12402-5 (CE 50 Newtons), USCG Type III eller AUS PFD 2.